Valtti on mukana Haaga-Helian AI-TIE-hankkeessa 

Valtin tietokantojen valvontaa kehitetään osana Haaga-Helian AI-TIE-hanketta.

Valtti on mukana Haaga-Helian järjestämässä AI-TIE-hankkeessa, joka on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke pk-yrityksille. Hankkeeseen valitut yritykset osallistuvat koulutuksiin, joiden tavoitteena on tunnistaa tekoälyn avulla kehitettäviä kokonaisuuksia. 

AI-TIE-hankkeeseen on valikoitu yrityksiä eri toimialoilta ja tarkoituksena on kehittää yritysten tuotteiden sekä palveluiden myyntiä ja toimittamista asiakkaille tekoälyinnovaatioiden avulla. Valtilla hankkeen myötä pyritään kehittämään ja automatisoimaan tietokantojen valvontaa entisestään. 

Tunnistimme hankkeen avulla mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä tietokantapalveluidemme ongelmatilanteiden entistä paremmassa ennakoimisessa. Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää Oracle-tietokantojemme ylläpitoa ja valvontaa tekoälyn ja kerätyn datan pohjalta.  

Tekoäly opetetaan tunnistamaan kerätystä datasta yhtymäkohtia ennakoivasti, jonka avulla pystymme varmistamaan entistä luotettavammat Oraclen tietokantapalvelut asiakkaillemme ilman häiriötilanteita. Tekoälyn avulla pyritään ymmärtämään entistä paremmin erityisesti yllättävien häiriötilanteiden taustalla olevia yhtäläisyyksiä.  

Valtilla kehitetään tietokantojen valvontaa jatkuvasti, ja ongelmien ilmaantuessa niiden äärelle pysähdytään ja niihin kehitetään ratkaisuja. Tekoälyn avulla Valtin tietokantojen valvontaa pystytään automatisoimaan entisestään ja kehittämään vielä nykyistäkin luotettavammaksi.  

Valtin tietokantapalvelut mahdollistavat yrityksen kriittisen tiedon turvaamisen muuttuvassa maailmassa. Tutustu Valtin tietokantapalveluihin täällä. Haaga-Helian AI-TIE-hankkeeseen voi tutustua tarkemmin tällä sivulla.

Pysy Valtin matkassa mukana seuraamalla meitä somessa tai tilaamalla uutiskirjeemme!

Tilaa uutiskirjeemme!