Valtti -konsernin ympäristöpolitiikka ja tavoitteet

IT-ala ja datakeskuksien vastuu maapallon ilmakehään vapautuvista päästöistä kasvaa jatkuvasti maailman digitalisoituessa. Valtti -konserni haluaa kantaa vastuunsa ympäristövaikutusten ja saastumisen pienentämiseksi ja olla vastuullinen IT-kumppani. Haluamme tarjota asiakkaillemme arvokkaita, kokonaisvaltaisia ja ympäristöystävällisiä, viranomaisvelvoitteiden täyttäviä IT-palveluratkaisuja.

Valtin ympäristöjärjestelmä kattaa koko organisaatiomme, sekä palveluportfoliomme. Sitoudumme ympäristöpolitiikkamme ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen, sekä toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Erityisesti energian kulutuksemme ja energiatehokkuus, sekä energian alkuperä ovat linjaustemme keskiössä. Tämän lisäksi autopolitiikka, henkilöstömme koulutus ja tietoisuuden lisääminen, sekä järjestöyhteistyö ovat meille tärkeitä asioita.

Ympäristöpolitiikassa olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota:
– Datakeskuksiemme energian kulutuksen ja energiatehokkuuden kehittämiseen
– Materiaalitehokkuuden ja hankintojen kestävyyden edistämiseen
– Kierrätysmahdollisuuksien parantamisen ja jätemäärän vähentämiseen
– Uusien sidosryhmä- & hyväntekeväisyysyhteistöiden muodostamiseen

Ohjeistuksemme toimittajillemme löytyy täältä.

Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta ymparisto@valtti.com

Ympäristöpoltiikkaamme kuvana: