Valtin ympäristöpolitiikka

Valtti-konsernin ympäristöpolitiikka ja sen tavoitteet

IT-ala ja datakeskuksien vastuu maapallon ilmakehään vapautuvista päästöistä kasvaa jatkuvasti maailman digitalisoituessa. Me Valtilla haluamme kantaa vastuumme ympäristövaikutusten ja saastumisen pienentämiseksi ja olla vastuullinen toimija ja kumppani. Haluamme tarjota asiakkaillemme arvokkaita, kokonaisvaltaisia ja ympäristöystävällisiä, viranomaisvelvoitteiden täyttäviä IT-palveluratkaisuja.

Ympäristövastuullisuus on valttia!

Valtin ympäristöjärjestelmä kattaa koko organisaatiomme sekä palveluportfoliomme. Sitoudumme ympäristöpolitiikkamme ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen, sekä toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Erityisesti energian kulutuksemme ja energiatehokkuus, sekä energian alkuperä ovat linjaustemme keskiössä. Tämän lisäksi autopolitiikka, henkilöstömme koulutus ja tietoisuuden lisääminen, sekä järjestöyhteistyö ovat meille tärkeitä asioita.

Ympäristöpolitiikassa olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota:

• Datakeskuksiemme energian kulutuksen ja energiatehokkuuden kehittämiseen
• Materiaalitehokkuuden ja hankintojen kestävyyden edistämiseen
• Kierrätysmahdollisuuksien parantamisen ja jätemäärän vähentämiseen
• Uusien sidosryhmä- & hyväntekeväisyysyhteistöiden muodostamiseen

Valtin ympäristötavoitteet

Lisätietoja


Ohjeistuksemme toimittajille löytyy täältä.

Lisätietoja Valtin ympäristöpolitiikasta voi kysyä osoitteesta
ymparisto@valtti.com