Valvontapalvelut

Valvontapalvelut

Valvontapalveluiden avulla liiketoimintanne kannalta kriittiset palvelut ja laitteet ovat jatkuvan seurannan kohteena. Järjestelmien valvominen parantaa sekä kykyä ennakoida poikkeustilanteita että reagoida niihin. Valvontapalvelun piiriin voidaan liittää kaikki konesaleissamme olevat palvelimenne.

Tarjoamme kolmenlaisia valvontapalveluita:

  • Perusvalvonta
  • Laajennettu valvonta
  • Räätälöity valvonta

Kaikkiin valvontapalveluihimme voidaan halutessanne lisätä web-pohjainen valvontaportaali, josta voitte itse seurata valvottavien järjestelmien tila- ja historiatietoja sekä mahdollisten hälytysten statusta.

Perusvalvonta

Perusvalvonta on kattava ja turvallinen kokonaisuus. Perusvalvonta sisältää käyttöjärjestelmä- ja laitetason mittareita, joilla varmistetaan palvelimen toiminta, kapasiteetin riittävyys ja tavoitteellinen suorituskykytaso.

Valvottavia kohteita on mm. palvelimen saatavuus, levytilan käyttöaste ja siinä tapahtuvat äkilliset muutokset, muistin riittävyys sekä prosessoreiden kuormitus. Perusvalvontaan kuuluu myös www-sivujen saatavuuden ja palvelinprosessien valvonta.

Lisäksi tarjoamme optiona valvontanäkymän, jolloin voitte valvoa järjestelmienne tilaa läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti. Palveluun voidaan myös liittää tarpeisiinne sovitetut automatisoidut raportit.

Laajennettu valvonta

Jos liiketoimintanne luonne vaatii erityisiä mittareita ja tarkempaa valvontaa, voidaan perusvalvontaa laajentaa sovittamalla lisämittareita ja valvontaa tarpeenne mukaan.

Perusvalvonta-palvelussa seurataan palveluidenne päällä oloa, mutta laajennetussa valvonnassa mennään pintaa syvemmälle. Laajennetulla valvonnalla seurataan tunnistettujen järjestelmien, kuten sähköposti- tai tietokantapalvelimen, erityispiirteitä.

Laajennettu valvonta on toteutettu palvelukohtaisella valvonta-agentilla, joka mahdollistaa useiden palvelun sisäisten komponenttien seuraamisen. Tällaisia komponentteja voivat olla esim. MS Exchange -sähköpostipalvelimen sähköpostijonojen toiminnan tai tietokantapalvelimien taulukohtaisten tietojen käyttäytymisen valvonta.

Räätälöity valvonta

Useat järjestelmät ovat jo itsessään räätälöityjä. Räätälöidyille järjestelmille on harvoin saatavilla valmista valvontarobottia, jonka avulla yrityksenne voisi valvoa juuri oikeaa toimintakriittistä tietoa tai tilaa. Kun järjestelmän poikkeustilanne voidaan jotenkin osoittaa, voidaan tätä samaa kohtaa todennäköisesti myös valvoa.
Räätälöidyssä valvonnassa toteutamme ympäristöänne varten uusia laajennetun valvonnan käytössä olevia vastaavia agentteja. Agenteilla voidaan suorittaa mallinnettuja käyttäjätoimia tai lukea lokitiedostoja ja hälyttää niissä esiintyviin poikkeustilanteisiin. Räätälöity valvonta määritellään kanssanne yhteistyössä, jotta palvelusta saadaan taatusti tarvettanne vastaava.

Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä

Niko ja muut asiantuntijamme ovat valmiina vastaamaan.