Asiakkaidemme palvelutuotannon turvallisuus on toimintamme keskiössä

Noudatamme Valtilla tietoturvapolitiikkaa ja sitä täydentäviä prosesseja sekä tietoturvallisuusohjeita, jotka on hyväksynyt konsernimme johtoryhmä. Politiikka sitoo kaikkia Valtin työntekijöitä ja palveluiden toimittamisen kannalta olennaisia kumppaneita.

Tietosuoja-tietoturva

Valtin johto on sitoutunut kehittämään tietoturvallisuutta asiakkaiden, toimintaympäristön ja riskienhallinnan vaatimukset huomioiden. Valtilla on käytössään ISO27001-sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä jatkuvan turvallisuustason parantamisen takaamiseksi asiakkaidemme hyödyksi.

Ennakoimme toimintaamme kohdistuvat uhat riskienhallinnan keinoin, ja olemme siihen pohjautuen valinneet kontrolleja varmistaaksemme tietoturvan korkean tason. Tekniset kontrollit pitävät sisällään mm. konesalien fyysisen suojaamisen, vahvan tunnistautumisen, least privilege -käyttöoikeushallinnan, laitehallinnan ja tietoturvatapahtumien seurannan.

Käytämme Valtilla palveluidemme tuottamiseen korkealuokkaista teknologiaa, jota päivitetään jatkuvasti teknisen tietoturvan ylläpitämiseksi. Palveluihin kohdistuvia haavoittuvuuksia kartoitamme aktiivisesti automatisoiduin keinoin, ja järjestelmien päivitykset hoidamme teknologiakumppaneidemme suositusten mukaisesti viipymättä. Valtin ympäristöä seurataan jatkuvasti tietoturvan valvontakeskuksen toimesta, ja havaittuihin tietoturvatapahtumiin reagoidaan ennalta määritellyn prosessin mukaisesti.

Kaikki Valtin asiantuntijat ovat koulutettuja työskentelemään tietoturvapolitiikan mukaisesti, ja täydentäviä koulutuksia järjestetään säännöllisesti. Valtin moderneista konesaleista tarjottujen palveluiden tieto säilyy Suomessa.

Miten asiakkaamme voivat korottaa oman ympäristönsä tietoturvan tasoa?

Asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan tärkeimmät tekijät tietoturvan kannalta. Kattavat tietoturvapalvelut auttavat tunnistamaan, suojaamaan, havaitsemaan, toimimaan ja toipumaan tietoturvauhista.

Valtin tietoturvapalveluista voit lukea lisää täältä. Kattaviin palveluihin kuuluvat esimerkiksi:

Tietoturvan valvonta (SIEM ja SOC)
Haavoittuvuuksien tunnistamispalvelu
Päätelaitesuojaus
Häiriöpalautuminen (DRaas)
Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
Ylläpitopalvelut

Autamme teitä mielellämme tunnistamaan ne alueet, joilla tietoturvaanne pystytään edelleen kehittämään!

Ota yhteyttä